Historien bag Skærbæk Eksport

Skærbæk Eksport er et anpartsselskab, som blev stiftet af lokale landmænd i 1940.

Siden har det været et samlested, hvor private og erhvervsdrivende kan få deres dyr synet af Fødevarestyrelsens dyrlæger og herefter transportere dem videre til udlandet.

Skærbæk Eksports bygninger er ligeledes fra 1940. De blev placeret overfor togstationen, da man den gang eksporterede dyrene med tog i modsætning til i dag, hvor dyrene bliver eksporteret på godkendte lastbiler.

I december 2008 overtog Verner Bøjtang, Henrik Nielsen og Per Sørensen Skærbæk Eksport.

De har alle tre forskellige beskæftigelser ved siden af. I 2010 udvidede man staldkapaciteten, således at der i dag er fem omlæsseramper.

Der blev også etableret ny vaskeplads, hvor der er plads til fire lastbiler, der kan vaske samtidig.

Per Sørensen ejer vognmandsfirmaet, Foldingbro Vognmandsforretning og transporterer kvæg og grise.

Henrik Nielsen er selvstændig.

Verner Bøjtang sælger både smågrise og slagtesvin til udlandet og ejer firmaet Griseformidling Vest.

I dag bliver der eksporteret smågrise, slagtesvin, får, kalve og kreaturer fra Skærbæk Eksport.